Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Tarbijakaitse võtab Swedbanki agressiivse müügitöö luubi alla

esmaspäev, 14. detsember 2015. a 12:04
7 0

«Selles, et pank klientidele oma tooteid ja teenuseid müüb, ei ole midagi keelatut. Küll aga tuleb igal ettevõtjal järgida kindlaid nõudeid,» ütles tarbijakaitseameti pressiesindaja Pille Kalda. Tarbijakaitseseadus keelab ebaausad ja agressiivsed kauplemisvõtted.

Kauplemisvõte on ebaaus, kui see seoses mingi kauba või teenusega moonutab või tõenäoliselt moonutab oluliselt keskmise tarbija majanduskäitumist, kelleni see kaup või teenus jõuab või kellele see on suunatud.

Kauplemisvõte on agressiivne, kui sellega konkreetses olukorras ahistamise, sunni, sealhulgas füüsilise jõu kasutamise, või liigse mõjutamise kaudu oluliselt kahjustatakse või tõenäoliselt kahjustatakse keskmise tarbija valikuvabadust või mõjutatakse tema käitumist kauba või teenuse suhtes ning selle mõjul tarbija teeb või tõenäoliselt teeb tehinguotsuse, mida ta muul juhul ei teeks.

Kauba või teenuse pakkumine peab Kalda sõnul olema kavandatud ja teostatud nii, et tarbijale oleks selge pakkumise äriline eesmärk.

Ameti ei olnud teadlik tänases Postimehes kirjeldatud juhtumist, kus kaks pangatöötajat veensid eakat sõlmima investeerimishoiuse lepingut. «Seetõttu pöördume esmalt Swedbanki poole täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks ning seejärel kujundame seisukoha, kas Swedbank rikub oma käitumisega seaduses esitatud nõudeid,» ütles Kalda. Ametniku sõnul ei ole keelatud olukord, kus mitu klienditeenindajat tegelevad ühe kliendi nõustamisega. «Siinjuures tuleb hinnata, kas selline nõustamine toimus kooskõlas seaduse nõuetega,» lisas ta.

Kalda selgitas, et kauplemisvõtte ebaaususe hindamisel on tarbija vanus oluline asjaolu. «Kui sellise kauplemisvõtte kasutamine moonutab oluliselt ainult vanemate tarbijarühmade majanduskäitumist, hinnatakse kauplemisvõtet lähtudes selle mõjust kõnealuse tarbijarühma keskmisele liikmele. Seega tuleb hinnata, kuidas mõjub Swedbanki aktiivne müügitöö keskmisele vanemaealisele tarbijale,» rääkis ametnik.

Ta lisas, et tarbijal on õigus saada pakutavate kaupade ja teenuste kohta vajalikku ja tõest teavet teadliku valiku tegemiseks ning õigeaegset teavet kauba või teenusega seotud riskide kohta. Lisaks on tarbijal õigus saada pakutava kauba või teenuse kohta vara ja majandushuvide kaitse seisukohalt vajalikku teavet. Sellist teavet peab antud juhtumil andma pank.

Keelatud kauplemisvõtted tulenevad Kalda sõnul tarbijakaitseseadusest ning seaduse kohaselt ei tehta vahet, millises majandus- või kutsetegevuses neid kasutatakse. «Seega on pangas keelatud kõik kauplemisvõtted, mida ei tohi tarbijakaitseseaduse kohaselt kasutada, nende hulgas ebaaus, eksitav ja agressiivne kauplemisvõte,» rõhutas ta.

Allikas: tarbija24.postimees.ee

Jaga sotsiaalsete võrgustike:

Kommentaarid - 0