Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Tööandjad soovitavad: viis vajalikku sammu Eesti majanduse suurima takistuse kaotamiseks

teisipäev, 15. jaanuar 2019. a 16:40
118 0

See pole enam ammu mingi uudis. Uudis oleks see, kui keegi selle teemaga riigi tasandil ka sisuliselt tegelema hakkaks.

Seda probleemi on tunda saanud tööandjad põllumeestest IT-juhtideni. Kõikjal valitseb puudus. Nüüd on inimeste puudus jõudnud otsaga avalikku sektorisse. Pääste, politsei, eakate ja haigete hooldus ning muud riiklikud teenused vaevlevad inimkäte ja ajude puuduses ning ka see oli lihtsasti ette ennustatav. See ei ole nende institutsioonide probleem, nagu seda tihti avalikus ruumis kuulda saab, vaid osa meie pikaajalistest arengutest. Olukord ei parane, vastupidi, järjest hullemaks läheb.

Kuna õige aeg on käest lastud, tuleks võtta see probleem riigi prioriteediks ning tegeleda süsteemselt nii lühi- kui ka pikaajaliste lahendustega. Pikemas perspektiivis on lahendusvariandid komplekssed ning teiste riikide kogemuse ja teadlaste analüüside põhjal küllaltki hästi teada.

1. Perepoliitika muutmise abil tuleb püüda sündimust suurendada. Kuidas seda teha, kui tõhusad need meetmed on, pole siinse arutelu objekt, piisab, et mõistaksime sündimuse olulisust pikemas perspektiivis. Tegemist on erakordselt pikamõjulise meetmega - sündivuse suurendamiseks ja sündinud laste tööikka jõudmiseks kulub vähemalt 30 aastat.

2. Eakate tööea pikendamine. Kultuuriliselt ja ajaliselt ei ole see nii keeruline muutus kui eespool nimetatu. Põhiküsimus on siin elukestva õppe oluline propageerimine ja soodustamine. Kui ka inimesed on valmis töötama, aga neil puudub sobiv kvalifikatsioon, siis see tööturu olukorda eriti ei leevendaks.

Allikas: arileht.delfi.ee

Jaga sotsiaalsete võrgustike:

Kommentaarid - 0