Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Siseministeerium loodab saada sõidukite ostmiseks 66 miljonit lisaraha

teisipäev, 20. detsember 2016. a 18:13
7 0
Siseministeerium loodab saada sõidukite ostmiseks 66 miljonit lisaraha

«Ühe aastaga ei halvene olukord nii drastiliselt, et keegi peaks jalameheks hakkama, ent pikemas plaanis ei ole praegune rahastus piisav, et meie sõidukiparki töös hoida,» sõnas Kuppart.

Siseministeeriumi hinnangul tuleb aastatel 2017–2020 välja vahetada 976 valitsemisala asutustele kuuluvat sõidukit, milleks kulub eeldatavalt 140,2 miljonit eurot, sellest summast on praeguse seisuga puudu 65,8 miljonit eurot ulatuses.

Vajaminevast 976 sõidukist on plaanis siseministeeriumi valitsemisala siseste ja Euroopa Liidu vahendite abil soetada 670 sõidukit kogumaksumusega 74,4 miljonit eurot. Kuid täiendavalt on veel tarvis välja vahetada 306 sõidukit prognoositava kogumaksumusega 65,8 miljonit eurot, milleks eelarvevahendid puuduvad.

Aastatel 2017–2020 eelarvega katmata sõidukitest on vaja välja vahetada 228 maismaasõidukit maksumusega 19,6 miljonit eurot, 77 veesõidukit maksumusega 21,2 miljonit eurot ning üks politsei ja piirivalve patrull-lennuk maksumusega 25 miljonit eurot.

Seni on siseministeeriumi valitsemisala transportvara uuendamise vajadust käsitletud aastapõhiselt ja vastavalt jooksva aasta eelarve võimalustele. Aastate jooksul on kriitilisemad maismaasõidukite väljavahetamise vajadused lahendatud rendiga – 46 protsenti maismaasõidukitest. 2015. aastal kulus rentimiseks kokku 5,4 miljonit eurot.

2015. aastal koostati siseministeeriumi valitsemisala transportvara uuendamise vajaduse kava perioodiks 2015–2030, mille koostamise käigus tehti esimest korda kindlaks tervikuna transpordivahendite hetkeolukord ning koostati pikaajaline sõidukite elukaarel põhinev uuendamise vajaduse prognoos.

2015. aasta oktoobri lõpu seisuga on siseministeeriumi valitsemisalas kasutusel 2067 transpordivahendit, millest 1904 on maismaasõidukid, 156 veesõidukid ja seitse õhusõidukit. 46 protsenti maismaasõidukitest on kasutusrendil, ülejäänud on riigi omanduses.

Allikas: postimees.ee

Jaga sotsiaalsete võrgustike:

Kommentaarid - 0