Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

SEB: pensionifondi puhul on kõige tähtsam investeeringu tootlus

neljapäev, 17. mai 2018. a 11:34
17 0

SEB poolt neljandat aastat järjest korraldatud Balti pensionivalmiduse uuringu tulemustest selgus, et Eesti inimeste jaoks on esmatähtis, et nende pensioniraha investeeritakse Eestiga seotud ettevõtetesse, mida pooldas 63% vastanutest. 40% pidas oluliseks ka pensioniinvesteeringute tootlust.

SEB pensionivalmiduse uuringu tulemused näitasid, et eestlaste jaoks on tootlus üsna prioriteetsel kohal (seda pidas tähtsaks 40% vastanutest) ning kvaliteetne nõustamiseteenuse saamine investeerimise ajal (28%); kõige vähem oluliseks peeti fonditasude määra (20%). Ligi 85% vastajaist väitsid, et nad ei tea, kuhu nende valitud pensionifondide varad on investeeritud ja vaid 32% vastajatest on küsinud või otsinud infot selle kohta, kas nende poolt valitud pensionifond vastab koguja riskiprofiilile ja kogumisvajadustele.

„Pensioni kogutakse iseenda tuleviku kindlustamiseks ja seetõttu on väga oluline, et inimesed tunneksid huvi, kuidas nende investeeringutel läheb. Tootluse jälgimisele lisaks peaks igaüks aeg-ajalt üle vaatama, kas valitud pensionifond jätkuvalt sobib koguja riskitasemele ja investeerimiseesmärgile- kas soovitakse raha kasvatada või hoida stabiilsust.“ lisas Holst.

SEB Pensionivalmiduse uuring kaardistab Baltimaade elanike pensioninialaseid teadmisi, usaldust pensionisüsteemi vastu, inimeste käitumist pensioniks kogumisel ja kindlustunnet tulevase pensioni suhtes. 2018. aasta vastanute arv on 1500, sh. Eestis võttis uuringust osa 500 inimest. Selle aasta uuringu fookus oli suunatud elanikkonna eelistustele pensionifondide ja investeerimisvaldkondade vallas ning Eesti pensionisüsteemi reformimisvajadusele.

Allikas: arileht.delfi.ee

Jaga sotsiaalsete võrgustike:

Kommentaarid - 0