Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Omavalitsused käivad andmetega hooletult ringi

teisipäev, 12. juuni 2018. a 8:53
24 0

Riigikontrolli auditeeritud kümnest omavalitsusest kolm olid kokku puutunud lunavararündega. Kahes neist õnnestus krüpteeritud töökohaarvuti kõik andmed taastada, aga ühes mitte, kuna osa andmeid ei olnud varundatud. Ühe auditeeritu veebilehe kaudu said pahalased välja saata rämpskirju, sest veebilehe tarkvaraversioon oli uuendamata. Veel tõid auditeeritud intervjuudes välja, et üldiselt on tavapärane, et nende sisevõrgu portide avatust skaneeritakse ning proovitakse ka eelseadistatud paroolidega seadmetesse (näiteks tulemüüri) sisse pääseda. Oli näiteid, kus KOVi sisevõrku on ühe kuu jooksul proovitud pääseda 4000–5000 erineva välise seadmega.

Avaliku sektori edukas toimimine rajaneb järjest enam infotehnoloogial ja andmetel, mida riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused koguvad. Võimaluse kõrval arendada välja paremaid, mugavamaid ja soodsamaid avalikke teenuseid kasvab andmete hulgaga samas suunas ka oht, et andmed satuvad valedesse kätesse, hävinevad, saavad kahjustada jne. Ka omavalitsused ei ole selle vastu immuunsed. Omavalitsuste ja riigi andmekogud vahetavad üksteisega X-tee kaudu andmeid, mis tähendab, et omavalitsustes tähelepanuta jäetud nõrkused kanduvad edasi ja võivad teha kahju laiemalt.

* Vähemalt kõik andmekogud peavad olema leitavad (osa ka kooskõlastatud) riigi infosüsteemi halduse infosüsteemis (RIHA).

* Andmevahetus riigi infosüsteemi kuuluvate andmekogudega ja riigi infosüsteemi kuuluvate andmekogude vahel peab toimuma riigi infosüsteemi andmevahetuskihi (X-tee) kaudu.

Auditi eesmärk oli hinnata omavalitsuste tegevust infoturvameetmete rakendamisel ning riigi tegevust omavalitsuste infoturbe olukorra parendamisel. 10 vallas ja linnas hinnati IT-turbe planeerimist ja seatud nõuete täitmist (nt andmevarundust, paroolide kasutamist, IT-kasutajate õiguste jagamist, turvauuenduste tegemist, viirusetõrjet). Auditeeritud omavalitsused olid Kuusalu vald, Rapla vald, Viljandi vald, Paide linn, Valga linn, Võru vald, Audru vald, Kohtla-Järve linn, Avinurme vald, Vihula vald.

Allikas: arileht.delfi.ee

Jaga sotsiaalsete võrgustike:

Kommentaarid - 0