Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Mis juhtub, kui inimesed saavad oma ülemuse palga teada ja see osutub arvatust suuremaks?

laupäev, 10. november 2018. a 8:45
22 0

Tulemused avaldusid eelkõige nende töötajate puhul, kes olid ülemusest ametiredelil vaid mõne sammu kaugusel. Nii selgus, et kui ülemus oli vähem kui viie ametikoha kaugusel, kulutasid töötajad palgatulemuse teada saamisel kontoris suisa 4,3% rohkem aega, saatsid 1,85% rohkem e-kirju ja nende müügitulemus oli 4,4% parem.

Samuti olid selle grupi töötajad oma viie aasta tulevikuväljavaadete suhtes oluliselt optimistlikumad.

Uuringus on aga veel teinegi osa: kui töötajad suutsid verikaalsete palgaerinevustega suhteliselt hästi hakkama saada, siis horisontaalsetega on lugu teine. Nimelt paluti uuringus töötajatel ka oma kolleegide, sama osakonna ning sama ametinimetuse ja ülesannetega inimeste palka hinnata.

Kuigi töötajad arvasid kolleegide palka täpsemalt, oli seal siiski ebatäpsusi. Kui nüüd taas osadele inimestele kolleegide tegelikud palganumbrid teatavaks tehti, selgusid üllatavad tulemused.

Kui kolleeg teenis tarvatust rohkem, mõjutas see teadmine inimeste pingutusi ning töötulemusi negatiivselt. Kui selgus, et kolleegi palk oli arvatust 10% kõrgem, veetis töötaja kontoris 9,4% vähem tunde, saatis 4,3% vähem e-kirju ning tema müügitulemused vähenesid 7,3%.

Uuringu läbiviijad märgivad, et üksikuid töötajaid ei ole mõtet palgatõusuga motiveerida. Kui tõstate ühe töötaja palka, võib see üks inimene küll rohkem pingutada, kuid ülejäänud grupi pingutused võivad väheneda. Asja parandab ametikõrgendusega kaasneva palgatõusu pakkumine ehk teisisõnu sama ametikohaga inimeste palk võiks olla sama, kuid töötajatele võiks pakkuda suurt palgatõusu, kui ta saab ametikõrgendust.

Autorid tõdevad, et nende uuring tekitab küsimuse, kas ettevõttes peaks palkade läbipaistvust suurendama. Kuigi suurem osa uuringuid on tuvastanud, et töötajad ootavad tööandjalt suuremat palkade läbipaistvust, on suur osa ettevõtetest palgad salastanud. Samas on võimalik, et kuigi juhid usuvad, et palkade salastamine on neile kasulik, ei pruugi see tegelikult niimoodi olla.

Allikas: arileht.delfi.ee

Jaga sotsiaalsete võrgustike:

Kommentaarid - 0