Vootele Hansen: kooseluseaduses aetakse segi õiguslikku suhet ja elu tõsiasja tähendavad terminid

esmaspäev, 14. detsember 2015. a 16:12

6 0

Sarnaseid etteheiteid ei tehtud kooseluseaduse eelnõu algatajatele. Ka kooselu seaduseelnõu algtekstis ei kasutatud perekonna mõistet. Oli vaid viide perekonnaseisutoimingute seadusele (kooselulepingu rahvastiku registrisse kandmine) ja perekonnaseadusele (varasuhte valik, partneri lapsega suhtlemise korraldus ja ülalpidamiskohustuse suhtes kokkuleppimine pärast kooselu lõppu).

Mis on siis registreeritud kooselu ja abielu erinevus? Eelnõu algatajad ja õiguskomisjoni esindajad tõid välja järgmised asjaolud, et abielluda võivad teatud juhul alaealised, kooselulepingut sõlmida ei saa, abiellumisel on soovi avaldamisest abiellumiseni vähemalt kuu aja pikkune viitaeg, mida kooselulepingu sõlmimisel ei ole, kooselulepingut saab sõlmida ainult notari juures, abielluda võib perekonnaseisuametniku, vaimuliku või notari juuresolekul, kohustuslik ei ole ka töövõimetu kooselulepingu partneri ülalpidamine lepingu lõppedes.

Mõistetest rääkides on tõsiasi, et kooseluseaduses aetakse segi õiguslikku suhet ja elu tõsiasja tähendavad terminid. Abielu korral eristab perekonnaseadus abikaasade kooselu ja lahuselu, nii peab ilmselt ka registreeritud kooselu korral rääkima kooselulisest kooselust ja kooselulisest lahuselust. Selles mõttes on uus mõiste parem, kas siis „paarkond“, „paaring“ või midagi muud.

Lapsed põlvnevad vanematest. Me teame, et alati ei moodusta kõik vanemad perekonda ja kõik abielud ei ole lastega õnnistatud, kuid seni on neid mõisteid nii kasutatud. Arusaamatuses olen olnud ka lapsendamist puudutava arutelu jälgides. Mõnikord ei saa aru, kumba õigust peetakse olulisemaks, kas lapse õigust vanematele või täiskasvanud inimese õigust lapsele (mis on siis kohustuste kogum).

Tunnustada tuleb paarkonna seaduse eelnõu menetlusse andnud riigikogu liikmete tahet pakkuda välja lahendusi olukorras, kuhu ollakse kooselu seaduse ja selle rakendusaktide eelnõu menetlusega jõutud. Kellelegi klassiühiskonna järgse nostalgia omistamine takistab arutelu ja lahenduse leidmist, pealegi ei selgu, mis tunnus eristab klasse.

Allikas: epl.delfi.ee

Kategooria lehele

Loading...