Venemaal peetakse vajalikuks riiklikku programmi vene keele propageerimiseks välismaal

kolmapäev, 24. september 2014. a 10:48

33 0

Venemaal peetakse vajalikuks riiklikku programmi vene keele propageerimiseks välismaal

Sõltumatute riikide sõpruse, välismaal elavate kaasmaalaste ja rahvusvahelise humanitaarkoostöö föderaalagentuur (Rossotrudnitšestvo) ning haridus- ja teadusministeeriumi koostatud ettekandes märgitakse vene keele õpetamise tingimuste halvenemist enamikus riikides, eriti endise Nõukogude Liidu ruumis, ning vene keele seisundi nõrgenemise ohu suurenemist mitmetes Euroopa riikides seoses Vene-vastaste meeleolude õhutamisega, kirjutab ajaleht Izvestija.

Venemaa riikliku rahvuspoliitika raames tehakse ettepanek töötada välja ja realiseerida vene keele toetus- ja arenguprogramm mitte ainult Venemaa territooriumil, vaid ka välismaal perioodiks 2016-2020.

Vene keele arendamise vajalikkusest rääkis hiljuti ka president Vladimir Putin, kes märkis, et mure vene keele ja vene kultuuri mõju suurenemise pärast on kõige tähtsam sotsiaalne ja poliitiline küsimus. Suvel moodustati presidendi juures spetsiaalselt vene keele nõukogu, mis hakkab tulevase programmi elluviimisest samuti osa võtma.

Vene keele seisundi tugevdamiseks muu hulgas välismaal tehti ettepanek eraldada uuele föderaalsele arenguprogrammile viie aasta jooksul 7,6 miljardit rubla (152 miljonit eurot).

Ettekandes rõhutatakse, et vene keele edendamiseks välismaal eraldatavad rahasummad on kordi väiksemad kui juhtivates riikides.

Raha on plaanis suunata õpikutesse, õppevahenditesse, populaarteaduslikesse raamatutesse ja ajakirjadesse vene keele, kirjanduse ja kultuuri kohta välismaal, vene koolide organisatsioonilisse ja metoodilisse toetamisse SRÜ riikides ja kaugemal välismaal, vene rahvavalgustuslikele ja sotsiokultuursetele ressurssidele kollektiivse ligipääsu keskuste loomisse Venemaa teadus- ja kultuurikeskuste baasil ning avatud hariduse ja vene keele programmist osavõtjate partnervõrgustiku loomisesse „Puškini Instituudi“ kaubamärgi all. Tehakse ettepanek suurendada ka suunatud abi vene koolidele välismaal ja vene keele õpetajate kvalifikatsiooni tõstmiseks ning toetust prioriteetsetele innovatsiooni- ja investeerimisprojektidele.

„Haridusministeeriumi sotsioloogiliste uuringute keskuse andmetel ning mitmete välismaiste ekspertide hinnanguil on vene keelt emakeelena, teise keelena või võõrkeelena valdavate inimeste arv umbes 260 miljonit. Mõned kodumaised eksperdid, sealhulgas Venemaa haridusakadeemia esindajad, esitavad numbreid kuni 350 miljoni inimeseni,“ teatas Venemaa haridusministeerium.

Ministeeriumi andmetel peab vene keelt emakeeleks umbes 150 miljonit inimest, sealhulgas üle 120 miljoni Venemaal ja umbes 22 miljonit SRÜ riikides.

Allikas: feedproxy.google.com

Kategooria lehele

Loading...