Venemaa elanikud toetavad vastusanktsioone Euroopale

kolmapäev, 16. detsember 2015. a 11:09

6 0

Nende hulk, kes seda otsust heaks ei kiitnud, kasvas üheksalt protsendilt 20-le, näitas 14.-15. novembril Venemaa 46 regiooni 130 asulas 1600 inimese seas korraldatud küsitlus.

Pea kaks kolmandikku venemaalasi (63 protsenti) pidas vastusanktsioone tõhusaks meetmeks, mis on olnud riigile kasuks (2014. aasta augustis 80 protsenti). Negatiivse hinnangu andis 23 protsenti (2014. aasta augustis üheksa protsenti).

Alates välismaise toodangu sisseveo keelust ei ole enamik venemaalasi (87 protsenti) märganud toidunappust. Kaks kolmandikku (66 protsenti) on ühtlasi kindlad, et kaupade kvaliteet ei ole langenud.

Samas märgib 64 protsenti, et kauplustes on kodumaiste toiduainete osakaal suurenenud. Iga teine (52 protsenti) arvas, et Venemaa põllumajandus on rohkem tootma hakanud.

Nende sõnutsi on kodumaiste toiduainete tarbimine suurenenud. Muu seas hakati ostma rohkem Vene juustu (2014. aastal 75 protsenti, praegu 84 protsenti), kala (vastavalt 72 ja 82 protsenti) ja puuvilja (vastavalt 63 ja 74 protsenti).

Küsitluse andmetel arvas 42 protsenti venemaalastest, et kodumaised tooted on välismaistest paremad. Välismaist toodangut pidas paremaks vaid 16 protsenti küsitletutest. Kolmandik (32 protsenti) pidas neid kvaliteedilt võrdseks.

Allikas: maailm.postimees.ee

Kategooria lehele

Loading...