Ukraina ülemraada võttis vastu seaduse Donbassi teatud rajoonide eristaatuse kohta

teisipäev, 16. september 2014. a 9:10

98 0

Ukraina ülemraada võttis vastu seaduse Donbassi teatud rajoonide eristaatuse kohta

Dokumendi järgi garanteerib Ukraina riik Donetski ja Luganski oblasti sündmustest osalenud isikute üle kriminaaljuurdluste alustamisest ning nende kriminaal- või administratiivvastutusele võtmisest ja karistamisest hoidumise, vahendab Interfax-Ukraina.

Lisaks sellele garanteerib riik õiguse kasutada vene või mis iganes muud keelt ühiskondlikus ja eraelus, õppida ja toetada vene ja mis iganes muud keelt, nende vaba arengut ja võrdõiguslikkust.

Samuti näeb seadus ette kohalike valimiste läbiviimise selles regioonis 7. detsembril. „Ukraina ülemraada selle seadusega kindlaks määratud erakorralistel valimistel valitud kohalike nõukogude saadikute volitusi ei saa enneaegselt peatada,“ öeldakse seaduses.

Kehtestatakse prokuratuuri ja kohtute juhtide ametissemääramise erikord, mis näeb ette kohalike omavalitsusorganite osavõtu nende otsuste tegemisest. Valitsus ja teised täidesaatvad keskvõimuorganid võivad vastavate kohalike võimuorganitega alla kirjutada kokkulepped, mis puudutavad rajoonide majanduslikku, sotsiaalset ja kultuurilist arengut.

„Riiklik toetus seisneb üldisest erineva majandusrežiimi kehtestamises majandus- ja investeerimistegevusele, mis on suunatud tööstus-, transpordi- ja sotsiaalse infrastruktuuri objektide ning elamufondi taastamisele, tööstuspotentsiaali ümberorienteerimisele, uute töökohtade loomisele ning investeeringute ja krediitide ligimeelitamisele Donetski ja Luganski oblasti teatud rajoonides asuvate objektide taastamiseks ja arendamiseks,“ öeldakse dokumendis.

Nähakse ette ka iga-aastast eelarvelist toetust nende rajoonide sotsiaalmajanduslikuks arenguks.

Veel nähakse seaduses ette territoriaalsete kogukondade vaheliste ning nende rajoonide kohalike omavalitsusorganite ja Vene Föderatsiooni administratiiv-territoriaalsete üksuste vaheliste heanaaberlike suhete tugevdamist ja süvendamist piiriäärse koostöö kokkulepete alusel, mille koostavad territoriaalsed kogukonnad, kohalikud omavalitsusorganid ja Ukraina kohalikud täidesaatvad organid seaduses määratud pädevuse piires.

Nende rajoonide territooriumil moodustatakse linnade, alevite ja külanõukogude otsustega rahvamiilitsa malevad, mille tegevust koordineerivad vastavate külade, alevite ja linnade esindajad. „Rahvamiilitsa malevad moodustatakse vabatahtlikkuse alusel Ukraina kodanike hulgast, kes elavad alaliselt vastavates asulates Donetski ja Luganski oblastite teatud rajoonides,“ öeldakse seaduses.

Allikas: feedproxy.google.com

Kategooria lehele

Loading...