Tallinn maksab lahkuvale volikogu kantselei juhatajale 18 000 eurot

teisipäev, 15. detsember 2015. a 14:42

6 0

Merzin on olnud linnavolikogu kantselei teenistuses 20 aastat ja kuus kuud, sellest kantselei juhatajana teenistuses 10 aastat ja kuus kuud. Vastavalt Tallinna põhimäärusele võib talle maksta kuni kuue kuu põhipalga suurust hüvitist.

Merzini teenistussuhe lõpeb 31. detsembril 2015, mille järgi makstakse talle hüvitist kuue kuu põhipalga ulatuses summas 18 000 eurot.

Arvestades eeltoodut palub linnavalitsus kolmapäevasel istungil arutusel oleva korralduse eelnõu kohaselt eraldada reservfondist linnavolikogu kantseleile täiendavaid vahendeid summas 24 084 eurot, sellest hüvitis 18 000 eurot, sotsiaalmaks 5940 eurot ja töötuskindlustusmakse 144 eurot.

Allikas: tallinncity.postimees.ee

Kategooria lehele

Loading...