Rocca al Mare kaubanduskeskus plaanib laienemist

kolmapäev, 9. detsember 2015. a 9:41

9 0

Detailplaneeringu algatamise ettepaneku kohaselt soovitakse suurendada Paldiski mnt 102, Paldiski mnt 102b ja Paldiski mnt 102c katastriüksustel asuva Rocca al Mare kaubanduskeskuse ehitusõigust kuni kahe uue maksimaalselt viiekorruselise korruselise hooneosa juurdeehitamiseks, teatas linnavalitsuse pressiteenistus.

Paldiski mnt 102 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu ülesanne on üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 11,85 hektarit.

Planeeritav ala asub Haaberstis Paldiski maantee ääres. Koostatava detailplaneeringuga muudetakse kehtivat detailplaneeringut, see tähendab Paldiski maantee äärsete ärimaa kruntide ehitusõigust ja hoonestusala, moodustades ühe suure ärimaa krundi, lisaks täpsustatakse liikluslahendust ning sellest tulenevalt krundipiire.

Kaubanduskeskuse juurde ehitatav osa hakkab paiknema olemasoleva hooneesise parkla loodenurgas, otsapidi Mõisapõllu tänava ääres. Planeeringualal on väga vähe kõrghaljastust, hoonestusest vaba maa on valdavalt asfalteeritud. Detailplaneeringuga nähakse ette uushaljastuse rajamine, parklaalad liigendatakse kõrghaljastusega.

Allikas: tallinncity.postimees.ee

Kategooria lehele

Loading...