Registreeritud töötus kasvas novembris

neljapäev, 10. detsember 2015. a 10:08

6 0

Kõrgeim oli novembris registreeritud töötuse määr jätkuvalt Ida-Virumaal (9,5 protsenti) ja Valgamaal (8,6 protsenti) ning madalaim Harju- ja Tartumaal (vastavalt 3,1 ja 3,5 protsenti).

Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid novembri lõpus lihttöölised (19 protsenti), teenindus- ja müügitöötajad (18 protsenti) ning oskustöötajad ja käsitöölised (18 protsenti).

Töötukassa teatel lisandus novembris oktoobriga võrreldes vähem uusi tööpakkumisi. Kuu jooksul lisandus 2763 uut tööpakkumist; kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv ulatus ligi kuue tuhandeni.

Kõige suurem osakaal vahendatavatest töökohtadest oli teenindus- ja müügitöötajatele (26 protsenti), järgnesid lihttöölistele (17 protsenti) ning seadme- ja masinaoperaatoritele ja koostajatele (17 protsenti) pakutavad töökohad.

Novembris sai töötukassa abiga tööle või alustas ettevõtlusega 3 440 inimest.

Töötukassa maksis novembris töötuskindlustushüvitist 9489 inimesele, keskmiselt 396 eurot. Hüvitisteks maksti kokku ligikaudu 3,3 miljonit eurot.

Ligikaudu 124 euro suurust töötutoetust sai novembris 7 864 inimest ehk 24 protsenti kuu jooksul arvel olnud töötutest. Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa novembris 973 inimesele.

Allikas: majandus24.postimees.ee

Kategooria lehele

Loading...