Postimees 1922. aastal: surmati uus Poola president

neljapäev, 17. detsember 2015. a 9:42

9 0

Eeltoodud teade Poola presidendi tapmisest annab aga tunnistust, et käärimine Poola rahvuslaste ringkondades veel lõppenud pole.

Meie teame kui kahjulikult sarnased kuritööd sisemise elu peale mõjuvad ja kuidas nad rahulikku arenemiskäiku ja ülesehitustööd takistavad. Poolamaal, kelle majanduslisest ja poliitilisest seisukorrast, nagu teisedki Balti riigid huvide ühtsuse pärast huvitatud oleme, on suured arenemisvõimalused. Kahtlemata peab aga Poolamaa poliitiline ja majandusline arenemine selle all kannatavad, kui seal äärmine rahvusline vool võimule pääseks, mis praegustel oludel võimalik näib.

President Narutowicz oli demokraat, rahuliku ülesehitustöö poolehoidja, mida ta esiteks avalikkude teede ministrina, pärast välisministrina edendada püüdis. Kahtlemata oleks ta uues ametis samas sihis tööd teinud ja Poola rahva hea käekäigu kindlustamiseks paljugi korda saatnud.

Allikas: arvamus.postimees.ee

Kategooria lehele

Loading...