Pioneeripataljoni juhib tänasest kolonelleitnant Eero Tepp

teisipäev, 15. detsember 2015. a 13:57

5 0

Pioneeripataljoni juhib tänasest kolonelleitnant Eero Tepp

"Olles teeninud 1. jalaväebrigaadi staabiülemana tean, et pioneeripataljoni väljaõpe on tasemel ning üksus suudab brigaadi erialaselt toetada," ütles kolonelleitnant Eero Tepp. "Seega võtan üle korraliku üksuse juhtimise ja usun, et suudan pataljoniülemana ka enda pioneerialaseid teadmisi täiendada."

Kolonelleitnant Eero Tepp teenis eelnevalt kaitseväe peastaabi operatiivjaoskonna operatiivsektsiooni ülemana. Oma teenistust kaitseväes alustas ta 1992. aastal piirivalveametis ajateenijana. Muu hulgas on kolonelleitnant Tepp teeninud rahuoperatsioonide keskuses rühmaülemana, Scoutspataljonis staabiülema kohusetäitjana, Kalevi jalaväepataljonis ülema kohusetäitjana ning 1. jalaväebrigaadi staabiülemana. Aastatel 2002-2003 osales kolonelleitnant Tepp rahutagamisüksuse ESTPATROL-6 koosseisus rahuvalvemissioonil Kosovos. Ta on lõpetanud Balti kaitsekolledži vanemstaabiohvitseride kursuse ning teda on autasustatud maaväe ohvitseri kuld- ja hõberistiga, kaitseväe eeskujuliku teenistuse ristiga ja kaitseväe teenetemärgiga kaitselaste teenete eest.

Senine pioneeripataljoni ülem major Vesse Põder jätkab teenistust kaitseväe peastaabi operatiivjaoskonna vanemstaabiohvitserina. Major Põder teenib kaitseväes 1993. aastast, kui läbis sisekaitse operatiivrügemendis ajateenistuse. Ta on pioneeripataljonis teeninud nii rühma-, kompanii-, staabi- kui pataljoni ülemana ning osalenud 2004. ja 2005. aastal demineerimisgrupi ülemana sõjalisel välisoperatsioonil Afganistanis. Major Põder on lõpetanud kõrgema sõjakooli keskastmekursuse ning teda on autasustatud kaitseväe eeskujuliku teenistuse ristiga.

1. jalaväebrigaadi pioneeripataljoni ülesanne on korraldada ajateenijate pioneerialast väljaõpet ning sõjaolukorras tõkestada vastase üksuste liikumist, tagada oma üksuste liikuvus ning parandada lahinguvõime säilitamiseks üksiksõduri ja üksuse elu- ja võitlustingimusi.

Allikas: delfi.ee

Kategooria lehele

Loading...