Pesutootja töötajate arv on ligi 200 inimese võrra vähenenud

laupäev, 10. november 2018. a 15:15

21 0

Kontserni 2018. aasta 9 kuu käive moodustas 49 835 tuhat eurot, langus eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on 0,5%. Hulgimüügi käive vähenes 1,0% võrra, mõõdetuna eurodes.

2018. aasta 9 kuu kontserni raporteeritav brutorentaablus kasvas 57,1%-ni, eelmise aasta sama perioodil vastav näitaja oli 50,4%. 2018. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikasum ulatus 15 926 tuhande euroni võrreldes 2017. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 11 763 tuhat eurot.

2018. aasta 9 kuu ärikasumi rentaablus oli 32,0% võrreldes 23,5%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA moodustas 2018. aasta 9 kuuga 17 113 tuhat eurot, mis tähendab 34,3% rentaablust (13 149 tuhat eurot ja 26,3% eelmise aasta samal perioodil).

Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2018. aasta 9 kuuga 9 858 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 9 309 tuhat eurot 2017. aasta 9 kuuga, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 19,8% võrreldes 18,6%-ga eelmise aasta samal perioodil.

Seisuga 30. september 2018 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 43 609 tuhande euroni, kahanedes 17,5% võrreldes 31. detsembriga 2017.

Võrreldes 31. detsembriga 2017 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 776 tuhande euro võrra ja moodustasid 2018. aasta 30. septembri seisuga 3 492 tuhat eurot. Varude saldo vähenes 1 164 tuhande euro võrra ning 2018. aasta 30. septembri seisuga moodustas 16 596 tuhat eurot.

Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis vähenes 7 989 tuhande euro võrra, ulatudes 2018. aasta 30. septembri seisuga 32 985 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused vähenesid 2018.aasta 9 kuuga 1 667 tuhande euro võrra.

Allikas: arileht.delfi.ee

Kategooria lehele

Loading...