Põhiseaduskomisjon: Savisaare ametist kõrvaldamine ei riivanud kohaliku omavalitsuse autonoomiat

teisipäev, 8. detsember 2015. a 14:37

13 0

„Põhiseadus ei näe linnpeadele ette immuniteeti ja seetõttu ei saa siin olla ka mingit vastuolu põhiseadusega,“ ütles põhiseaduskomisjoni esimees Kalle Laanet.

Harju maakohus kõrvaldas Edgar Savisaare tänavu septembris kriminaalmenetlusseadustiku (KrMS) § 141 lõige 1 alusel Tallinna linnapea ametist. KrMS § 141 lõige 1 ütleb, et kahtlustatav või süüdistatav kõrvaldatakse ametist prokuratuuri taotlusel eeluurimiskohtuniku määruse või kohtumääruse alusel, kui ta edasi töötades võib jätkuvalt toime panna kuritegusid või kui tema edasitöötamine võib kahjustada kriminaalmenetlust.

Tallinna linnavolikogu esitas riigikohtule taotluse põhiseaduslikkuse järelevalveks, sest leidis, et KrMS § 141 lõige 1 riivab kohaliku omavalitsuse enesekorraldusõiguse põhiseaduslikke garantiisid.

Riigikohus küsis arvamust riigikogult, mille andjaks on riigikogu põhiseaduskomisjon. Põhiseaduskomisjon küsis omakorda enne otsuse langetamist arvamust ka riigikogu õiguskomisjonilt.

Õiguskomisjon leidis samuti, et vaidlustatud seadusepunkt on põhiseadusega kooskõlas.

Allikas: delfi.ee

Kategooria lehele

Loading...