Maanteeamet kavandab koostöös Lätiga ühist liiklusteavituse süsteemi

neljapäev, 17. detsember 2015. a 13:18

4 0

«Süsteemi rajamise eesmärgiks on pakkuda minimaalset operatiivset ohutusteavet ka nendele liiklejatele, kes ei kasuta mobiilseid andmevahetusseadmeid,» selgitas projekti eesmärki Maanteeameti intelligentsete transpordisüsteemide projektijuht Kristjan Duubas.

Rahvusvahelise pilootprojekti Smart E67 raames kavandatakse Tallinnast läbi Pärnu ja Läti kuni Leedu piirini kulgevale trassile paigaldada liiklusmärgid ning infotahvlid, mis vahendaksid automaatsete juhtimissüsteemide abil operatiivset infot tee olukorra, lubatud sõidukiiruse ning võimalike ohtude kohta. Sellised hoiatusmärgid koos tekstiliste infotabloodega paigaldatakse linnadesse, piirile ja olulisemate ristmike lähedusse.

«Selliste juhtimissüsteemide abil peaks olema võimalik muuta liiklus ohutumaks, sujuvamaks ning ka kiiremaks, kuna näiteks piirkiirust saab paigaldatavatel märkidel muuta reaalajas,» rääkis Duubas. Selliselt saab piirkiirust tõsta ka külmal aastaajal, kui teeolud seda võimaldavad, lisas Maanteeameti esindaja.

Nii näiteks plaanitaksegi Tallinnast väljuval Pärnu maantee 4-realisel lõigul Laagrist Ääsmäeni paigaldada sellekohased kiiruspiirangu märgid.

Projekti maksumuseks on kavandatud 2,4 miljonit eurot, millest 1,4 kulub Läti ja 1 miljon Eesti teelõigule. Mõlema riigi omaosaluseks jääb projektis 15 protsenti, kuna ülejäänu rahastab Euroopa Liit üleeuroopaliste taristuprojektide programmi TEN-T raames.

Projekti tarvis arendatakse ka liiklusseire tehnikat nagu teeilmajaamad, teekaamerad ja avariituvastussüsteemid, luuakse koostöö Eesti ja Läti maanteeameti liiklusinfokeskuste vahel ning seiretehnoloogia ning muutuvmärkide juhtimisvõimekus.

Teavitussüsteemid peaksid valmis saama kolme aastaga. 2016. aastal alustatakse projekteerimist, 2017. aastal alustatakse märkide ja infotahvlite paigaldamist ning 2018 peaks süsteem töövalmis olema.

Oluline on ka see, et sellise süsteemi tööks on vajalik muuta seadusandlikku baasi, ehk täiendada liiklusmärkide kujundust ja värve sätestavaid määrusi, märkis Maanteeameti esindaja neljapäeval.

Praegu on Eesti maanteedel kasutusel kolm muutuvtekstiga liiklusmärki.

Allikas: postimees.ee

Kategooria lehele

Loading...