Maablogi: maaelanike sissetulekud peavad kasvama turgu moonutamata

esmaspäev, 22. september 2014. a 7:30

21 0

Maablogi: maaelanike sissetulekud peavad kasvama turgu moonutamata

Ühtlasi on Varese hinnangul võtmeküsimuseks see, kuidas üha enam piiratud loodusressurssidega või uute majanduslike võimalustega kohaneda.

Vares lisab, ka et toetuste osakaal põllumajandustootjate sissetulekutes on kahanemas,

„OECD leiab, et põllumajandustoetusi peaks sihipärasemalt kasutama: maaelanike sissetulekud peavad kasvama ilma turgu moonutamata. Ka võiksid toetused paremini teenida strateegilisi eesmärke nagu tootlikkuse ja kasumi kasv või keskkonna säästmine. Viimasele on suunatud ka uue Eesti maaelu arengukava 2014-2020 toetusmeetmed,“ kirjutab Vares.

OECD värske põllumajanduspoliitikate seire ja hindamise aruanne on huvitav lugemine eriti neile, kes sihivad uusi turge Euroopast väljaspool ja keda huvitab EL põllumajanduspoliitika võrdlus teiste OECD riikidega.

Allikas: feedproxy.google.com

Kategooria lehele

Loading...