Lugeja küsib: kas mind saab tööl sundida päkapikumütsi kandma?

kolmapäev, 9. detsember 2015. a 11:57

8 0

Pooled peavad töösuhtes täitma oma kohustusi vastavalt lepingule ja seadustele ning lähtuma hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest, võttes arvesse tavasid ja praktikat. Tööandja poolt antavad korraldused peavad olema seotud töölepingus ettenähtud tööülesannetega ning nende andmisel peab tööandja mõistlikult arvestama töötaja huve ja õigusi. Ka töötaja peab täitma kohustusi tööandja huvisid arvestades ning vältima oma tegevusega tööandja kahjustamist.

Kui tööandjal on väljakujunenud tava, mida pühadega seoses järgitakse, siis on paslik, et töötaja on sellest teadlik ning järgib ettevõtte väärtusi ehk kannab ka päkapikumütsi või põdrasarvi. Siiski oleks hea sellistest tavadest rääkida juba töölepingu sõlmimise etapis, et töötaja saaks arvestada ning otsustada, kas need väärtused ühtivad ka tema tavade ja kommetega või mitte.

Kui päkapikumütsi või põdrasarvede kandmine toob töötajale kaasa täiendavaid kulusid, peab tööandja need hüvitama.

Allikas: tarbija24.postimees.ee

Kategooria lehele

Loading...