Lastefond annab puuetega laste hoiu- ja teiste tugiteenuste rahastamise üle riigile

reede, 18. detsember 2015. a 8:10

6 0

Lastefond annab puuetega laste hoiu- ja teiste tugiteenuste rahastamise üle riigile

Tugiteenuste pakkumiseks ühtsetel alustel üle kogu Eesti korraldas sotsiaalkindlustusamet sügisel riigihanke igas maakonnas teenusepakkuja leidmiseks. Selle tulemusena on hankelepingud sõlmitud kaheksa teenusepakkujaga, kellest kolm on varem Lastefondi toel tegutsenud sügava ja raske puudega laste hoiukodud.

Läbi aja on Lastefond toetanud hoiu- ja tugiteenustega seoses 93 sügava ja raske puudega last. Neist 85 said teenust fondi poolt rahastatud hoiukodudes. Sealjuures on fond hoiukodude tegevust toetanud kahe aasta jooksul kokku 86 513 euroga.

Lastefondi tegevjuht Sandra Liiv tunneb suurt heameelt, et fond sai oma annetajate abiga kaasa aidata sügava ja raske puudega laste hoiuteenuse arendamisele. "On suur rõõm, et 2013. aastal suuremalt pildile toodud vajadus hoiuteenuse järele sügava ja raske puudega lastele sai 2014. aastal hoiukodude näol omale loogilise jätku. Saime algatada nii suure projekti, mille raames puudutasime otseselt üle 80 pere üle Eesti. Esialgsest koduse hoiu toetamisest kasvas välja koostöö spetsialistide ning entusiastlike inimestega, kes on oma südameasjaks võtnud puuetega laste ning nende perede heaolu eest seismise Eesti eri paigus. Võime julgelt öelda, et see on Lastefondi üks edukamaid projekte," ütles ta.

Riigi suurem rahastus saab võimalikuks tänu Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" raames elluviidavale projektile „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine". Eesmärgiks on arendada ja pakkuda raske ja sügava puudega lastele suunatud tugiteenuseid – lapsehoid, tugiisik ja transport – suuremas mahus nii, et teenused oleksid kättesaadavad neile, kelle teenusevajadus on kirjas rehabilitatsiooniplaanis vähendades seeläbi vanemate hoolduskoormust ja takistusi tööhõives osalemisel.

Allikas: ohtuleht.ee

Kategooria lehele

Loading...