Kuus põhjust, miks peaks vähemalt korra Horvaatiat külastama

neljapäev, 12. juuli 2018. a 10:50

25 0

Kuus põhjust, miks peaks vähemalt korra Horvaatiat külastama

Horvaatia eraldus ja iseseisvus Jugoslaavia Föderatiivsest Sotsialistlikust Vabariigist Horvaatia iseseisvussõja (1991–1995) tulemusel. 1. juulist 2013 on Horvaatia Euroopa Liidu liige.

Riigi majandus tugineb peamiselt teenustele- teenused annavad riigi sisemajanduse kogutoodangus(SKT) 70%. Peamine majanduse vedur on turism. Maailmapank märgib, et mullu kasvas turism 11%. Samuti on suhteliselt tugev sisetarbimine.

Pärast finantskriisile järgnenud kuue aasta pikkust surutist jõudis Horvaatia 2015. aastal taas majanduskasvuni. Eelmisel aastal kasvas riigi majandus 2,8%, kuid kasv on väiksem kui 2016. aasta 3,2%. Selle aasta kasvuks oodatakse 2,6%.

Maailmapank märgib aga oma ülevaates, et kasvupotentsiaal on madal ning majandus on haavatav, sest riigi võlakoormus on suur nii avalikus kui erasektoris, hõivatuse määr on madal ning elanikkond vananeb.

Maailmapank toob välja, et Euroopa Liidu siseturule pääs on avanud Horvaatia majandusele pääsu globaalsesse väärtusahelasse ning riigi turismisektor tunneb ennast väga hästi. Sellele vaatamata ei ole riik jõudnud kriisieelsele tasemele: sisemajanduse kogutoodang on umbes 1% võrra madalam kui enne kriisi ning noorte tööpuudus on kõrge- umbes 33%.

Allikas: arileht.delfi.ee

Kategooria lehele

Loading...