Kohtuvaidlus MTA ja Polar Tekstiili vahel võib saada järje

kolmapäev, 17. september 2014. a 10:42

55 0

Kohtuvaidlus MTA ja Polar Tekstiili vahel võib saada järje

„Polar Tekstiili asjas tühistas halduskohus maksuotsuse, sest kohtu hinnangul ei ole maksukohustuslasele aegumistähtajaga seoses ärakuulamisõigust võimaldatud," selgitas MTA avalike suhete juht Rainer Laurits Ärilehele.

Ärakuulamisõigus tähendab lihtsustatult öeldes seda, et maksukohustuslane peab enne maksuotsuse väljastamist saama esitada kontrolli käigus tuvastatu kohta oma seisukoha. Kohus aga leidis, et MTA ei ole andnud Polar Tekstiilile võimalust kõige kohta, mis maksuotsusesse kirja pandud, oma seisukohti esitada ja pidas seda asjaolu piisavaks, et maksuotsus tühistada.

Laurits rõhutas, et maksustamise sisulist õiguspärasust kohtuotsuses hinnatud ei ole.

"Maksu- ja tolliamet analüüsib kohtuotsust ning vastavalt sellele otsustab edasikaebamise otstarbekuse,“ ütles Laurits.

Polar Tekstiil on Haapsalu Nurme vabrikuga seotud ettevõte, mis tegeleb rõivaste hulgi– ja jaemüügi ning pealisrõivaste tootmisega. Eesti suurima maksuvõlaga firma Polar Tekstiili maksuvõlg on Krediidiinfo andmeil ligi 5,5 ja intressivõlg 5,9 miljonit eurot. See on Eesti suurim maksuvõlg.

Maksuvõlg tõusis üles pärast maksu- ja tolliameti revisjoni, mis oli 2006. aasta lõpust 2009. aasta lõpuni. Revisjoniga tehtud maksuotsusega ei olnud Polar Tekstiil nõus ja esitas 2010. aasta alguses kohtule kaebuse maksuotsuse tühistamiseks.

Teine Nurme vabrikuga seotud ettevõte PVMP–Elektika, endise nimega PVMR–Ex, on kriminaaluurimise all. Ühe korra on asja arutanud ka juba riigikohus, kui vaieldi ettevõtte vara arestimise üle.

Prokuratuur kahtlustab PVMP–Exi ligi nelja miljoni euro suuruses käibemaksupettuses.

Allikas: feedproxy.google.com

Kategooria lehele

Loading...