Kas ametnike palgad tõusevad Eesti Panga hoiatustest hoolimata?

esmaspäev, 14. detsember 2015. a 16:53

6 2

Kas ametnike palgad tõusevad Eesti Panga hoiatustest hoolimata?

Kuna Eesti Panga hinnangul võib palkade kärpimine osutuda nende liiga kiire kasvu tõttu taas vältimatuks, siis uuris Õhtuleht rahandusministeeriumilt, kas riik ikka kavatseb läbi viia järgmiseks aastaks kavandatud palgatõusud?

Maksutulust rahastatavate tegevusalade palgaarenguid tuleb vaadata eraldi, et teha riigi palgapoliitika kohta järeldusi. Samuti tuleb eraldi vaadata palga kasvu ja taset igal tegevusalal ning panna need laiemasse konteksti.

Töötajate arvu poolest suurim tegevusala on haridus, kus töötab umbes üheksa protsenti kõigist hõivatutest ja enamik neist on riigi või omavalitsuse palgal. Hariduses oli suhteline palgatase enne kriisi 90 protsendi lähedal Eesti keskmise suhtes. Majanduskriisist taastumise käigus alates 2011 kiirenes kõigepealt erasektori palgatõus, seetõttu langes haridusvaldkonnas suhteline palgatase 2013. aastaks 84 protsendini Eesti keskmisest. Paaril viimasel aastal on palgakasv hariduses tõesti ületanud veidi riigi keskmist ning suhteline palgatase on jõudnud seal 88 protsendini keskmisest. Kuna õpetajate palgatõus on valitsuse üks prioriteet lähiaastatel, siis ilmselt ei ole see esimene koht, kus palgakasv peatada. Kuigi selle majanduslik mõju oleks kõige suurem.

Umbes seitse protsenti hõivatutest töötab avaliku halduse ja riigikaitse alal, kus on palgatõus samuti paaril viimasel aastal olnud keskmisest kiirem. Kui aga vaadata selle tegevusala palga suhet Eesti keskmisesse, siis on see praegu 22 protsenti üle keskmise, samas kui enne buumi ja kriisi oli see stabiilselt 28 protsenti üle Eesti keskmise. Seega on selle ala töötajate suhteline palk praegu selgelt madalam kui enne kriisi. Pealegi kasvasid avalikus halduses palgad kolmandas kvartalis aeglasemalt kui riigis keskmiselt ehk nende suhteline positsioon halvenes. See annab tunnistust senisest konservatiivsemaks muutunud palgapoliitikast riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustes.

Allikas: ohtuleht.ee

Kategooria lehele

Loading...