Heljo Pikhof: seaduste tõlgendamine lubab enamiku probleeme lahendada

neljapäev, 10. detsember 2015. a 22:10

4 0

1. jaanuaril muutub see, et erinevalt tänasest saavad kooselu registreerida soovijad pöörduda notari poole ja kooselulepingu sõlmida. Näiteks soovitan tutvuda notar Priidu Pärna seisukohavõttudega. Tema leiab, et probleemi ei teki.

Peamine probleem on vähene õigusselgus. On normaalne, et kehtivad seadused otsesõnu reguleerivad registreeritud kooselust tulenevaid suhteid, nagu see on teistegi suhete puhul. Kõnealusel juhul tuleb aga kasutada õiguse analoogiat ja tõlgendada teisi seadusi kooseluseaduse regulatsiooni silmas pidades. Tõlgendamise kaudu on võimalik enamik küsimusi lahendada, aga normatiivne õigusselgus oleks loomulikult parem.

Allikas: epl.delfi.ee

Kategooria lehele

Loading...