GRAAFIK: Mehed on tunduvalt suuremad kooseluseaduse rakendusaktide vastased kui naised

pühapäev, 13. detsember 2015. a 16:13

7 0

Küsitluses osalenud meestest 50 protsenti teatas kategooriliselt, et ei toeta rakendusaktide vastuvõtmist. Lisaks andis 14 protsenti meestest samale küsimusele vastuseks "pigem ei". Nii on 64 protsenti meestest seaduse vastuvõtmise vastu (või pigem selle vastu). Seaduse poolt on kokku 20 protsenti meestest. Poolt vastuse andis 11 ja pigem poolt oli üheksa protsenti hääle andnud meestest.

Naiste puhul on vastuseis väiksem ja seaduse vastuvõtmise toetajaid ja selle vastaseid enam-vähem sama palju. Eitava vastuse andis 30 protsenti naistest ja pigem eitava veel 15 protsenti. Kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmise poolt oli 19 ja pigem poolt 24 protsenti naistest. Kokku oli naistest seaduse poolt seega 43 ja vastu 45 protsenti uuringus osalenutest.

Uuringus võrreldi ka eestlaste ja venelaste – keda oli uuringus enam-vähem pooleks – suhtumist samasse küsimusse. Rakendusaktide vastuvõtmise poolt oli küsitluse järgi 39 protsenti eestlastest ja ainult 18 protsenti venelastest. Vastu vastavalt 49 protsenti eestlastest ja 68 protsenti venelastest. Nii et kuigi ka eestlaste seas on seadusevastaseid rohkem kui toetajaid, on vastuseis seadusele venelaste seas tunduvalt suurem kui eestlaste seas.

Kui kõiki hääletanuid üheskoos vaadata, siis oli rakendusaktide poolt 33 ja vastu 54 protsenti uuringus osalenuist. Seisukohta ei osanud võtta 13 protsenti vastanuist.

Kui küsitluse tulemusi vaadata, siis jääb mulje, et toetus kooseluseaduse rakendusaktidele ei sõltu suurt ei haridusest, ametikohast ega elukohast, küll aga vanusest. Mida noorem inimene on, seda suurem on tõenäosus, et ta kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmist toetab.

18–24-aastastest küsitletuist 54 protsenti on seaduse vastuvõtmise poolt ja 28 protsenti selle vastu. 25–34-aastaste seas on seaduse pooldajaid 37 protsenti ja vastaseid 44 protsenti. 35–49-aastaste seas on seaduse toetajaid 27 protsenti ja vastaseid 55 protsenti. Kõhklejaid on ses vanuserühmas samas 18 protsenti.

Mida kõrgem vanus, seda vähem on neid, kel seisukohta pole. 50–64-aastaste seas on seaduse toetajaid, nagu 35–49-aastaste seaski, 27 protsenti, vastaseid aga 62 protsenti. 65–74-aastaste seas on seaduse pooldajaid 36 protsenti, vastaseid 58 protsenti. 75-aastaste ja vanemate seas on seaduse toetajaid 30, vastaseid aga suisa 70 protsenti. Poolesaja küsitletud 75-aastase ja vanema inimese seas polnud ühtegi, kel seaduse osas oma arvamust poleks.

Allikas: delfi.ee

Kategooria lehele

Loading...