Facebook võib saada Euroopa Liidus staatuse «alla 16 keelatud»

kolmapäev, 16. detsember 2015. a 8:22

5 0

Kui seni oli selliste sõnumivahetusprogrammide ja sotsiaalmeediavõrgustike kasutamise alampiiriks 13 eluaastat, siis nüüd tahab Euroopa parlament keelata nende kasutamise noorematele kui 16 aastat juhul, kui neil puudub selleks vanemate või eestkostjate selgesõnaline nõusolek.

Täpsemalt on viimasel hetkel Euroopa andmekaitseeeskirjade muudatusettepanekutesse läinud sätte kohaselt teenusepakkujail keelatud koguda andmeid nooremate kui 16-aastaste kodanike suhtes. Kui Facebooki, Snapchat, Instagram, Whatsapp või kes iganes teine soovib seda siiski teha, siis tuleb tal saada eestkostjailt sellekohane selgesõnaline nõusolek.

The Guardiani andmeil on eelnõus kirjas nimelt selline lause: «alla 16-aastaste laste isikuandmete töötlemine on seaduslik üksnes juhul , kui selleks on nõusoleku andnud vanemaliku vastutuse õiguste omaja».

Europarlamendi eelnõu on juba jõudnud tekitada tublisti pahameelt nii tehnoloogiaettevõtetes kui lastekaitsespetsialistide seas, kes leiavad, et vanusepiirangu tõstmine muudab alla 16-aastastel sotsiaalmeedia ja teiste internetiteenuste kasutamise väga keeruliseks.

Euroopa internetiturvalisuse endine koordinaator Janice Richardson imestas näiteks, miks pole sel teemal peetud ühtegi avalikku arutelu. «Vanemate nõusoleku tõstmine 13 aastalt 16-le võib jätta noored inimesed paljude hariduslike ja sotsiaalsete võimalusteta ning ei annaks seejuures neile rohkem kaitset (pigem isegi vähendades seda),» ütles Richardson.

ConnectSafety.com tegevjuht Larry Magid märkis, et keeld mõjutaks väga suurt ja just kõige haavatavamat osa noortest, kellel puudub erinevatel põhjustel võimalus küsida sotsiaalmeedia kasutamiseks vanemate luba.

Loodetavasti saavad Euroopa Liidu ametnikud ise ka aru, kui võimatu selliste keeldude reaalne elluviimine olukorras, kus iga kontolooja võib endale määrata mis iganes sünniaja ning keegi ei saa seda kontrollida seni, kuni hakataks nõudma kasutajate nn tugevat autoriseerimist. Tõenäoliselt oleks siiski targem jätta selliste otsuste tegemine lastevanemate enda kanda.

Allikas: tehnika.postimees.ee

Kategooria lehele

Loading...