Eksperdid otsivad Paldiski tuumaobjektide korrastamislahendusi

pühapäev, 13. detsember 2015. a 15:00

5 0

Paldiski endisel tuumaobjektil, kus asus Nõukogude Liidu Põhjalaevastiku ja Vaikse ookeani laevastiku allveelaevnike väljaõppekeskus, on praeguseks suuremad saastest puhastamise ja lammutamise tööd tehtud. Lammutamist ootavad veel objektil asuvad konserveeritud tuumareaktorid, mida on seni hermeetilisena hoitud ja seiratud.

2014. aasta oktoobrist kuni käesoleva aasta lõpuni toimuvate eeluuringutega alustati pikaajalist protsessi, mille lõpptulemuseks on reaktorite lammutamine orienteeruvalt 2040. aastal. Kuna lammutamisel tekkivad radioaktiivsed jäätmed tuleb ladustada selleks ajaks rajatud jäätmete lõppladustuspaika, siis hõlmasid eeluuringud ka ladustuspaiga rajamist. Praegu on Eestis radioaktiivsete jäätmete vaheladustuspaik, kuid sinna reaktorisektsioonide lammutamisel tekkivad jäätmed ei mahu.

Uuringute lõpptulemused selguvad 2016. aasta jaanuaris. Projekti täitmine loob eelduse reaktorisektsioonide lammutamise ja radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamise keskkonnamõju hindamiste alustamiseks. Seejärel saab alustada lõppladustuspaiga projekteerimise ja ehitamisega.

Eeluuringud teostas konsortsium JSC Eksortus Leedust ja R&D Company SOSNY Venemaalt ning alltöövõtjatena osales Paldiski objekti endise operaatori Rosatomi esindaja FCNRS-ist Venemaalt ja JSC Specialus Montazas-NTP Leedust, kellel on kogemused Ignalina tuumaelektrijaama lammutamisel. Eesti-poolne partner oli Paldiski tuumaobjekti haldamisega tegelev AS A.L.A.R.A.

Allikas: postimees.ee

Kategooria lehele

Loading...