Eesti Pank: kaubanduspuudujääk suureneb väheneva ekspordikasvu taustal

neljapäev, 6. detsember 2018. a 13:15

46 0

Ekspordi aeglasema kasvu taga võib välisnõudluse pidurdunud kasvu kõrval olla ka hinnakonkurentsivõime ja sisemaise majandusaktiivsuse alanemine. 2018. aasta esimese üheksa kuuga moodustas jooksevkonto ülejääk suhtena SKPsse 0,7%, mis on tunduvalt väiksem kui 2017. aasta sama perioodi 2,8%.

Jooksevkonto ülejääk on vähenenud süveneva kaubanduspuudujäägi tõttu, mis oli aasta esimese üheksa kuu jooksul 985,2 miljonit eurot ehk kolmandiku võrra suurem kui aasta tagasi.

Kaubaekspordi kasv aeglustus, kuigi väliskaubanduse käive oli suur, osalt tingituna sellest, et valdavalt kütuste transiitkaubandus elavnes teises kvartalis taas. Transiitkaup on Eesti majandusega vähe seotud ja läheb SKP arvestuses ekspordina kirja vaid osaliselt. Kolmanda kvartali heast majanduskasvust hoolimata vähenevad nii välisnõudlus kui ka Eesti majandusaktiivsus ning see peegeldub muu hulgas ekspordikasvu raugemises.

Teenuste käive püsis kolmandas kvartalis suur, kuid teenuste konto ülejäägi kasvu pidurdab teenuste impordi kiire kasv – teenuste eksport kasvas kolmandas kvartalis 7% ja import 14%. 2018. aasta esimese üheksa kuuga oli maksebilansi teenuste konto ülejääk 1410,7 miljonit eurot, mida on veidi ehk 2% vähem kui aasta tagasi. Teenuste konto ülejäägi peamine osa tuli veo- ja reisiteenustest.

Allikas: arileht.delfi.ee

Kategooria lehele

Loading...