„Banditismi ja valgesoomlastega“ võidelnud Vene sisevägede diviis sai tagasi Dzeržinski nime

esmaspäev, 22. september 2014. a 9:07

64 0

„Banditismi ja valgesoomlastega“ võidelnud Vene sisevägede diviis sai tagasi Dzeržinski nime

„Diviisile tagastati aunimetus, mida ta kandis aastatel 1926-1994. Pärast seda hakkas ta ümberkorralduste tulemusena kandma Venemaa siseministeeriumi sisevägede operatiivotstarbelise üksikdiviisi nimetust. Nüüd on diviisi veteranide palvel ajalooline õiglus taastatud ja aunimetus tagasi antud,“ teatas pressiteenistuse esindaja Interfaxi vahendusel.

Vastavasisulises korralduses märgitakse, et aunimetus omistatakse diviisile massilise kangelaslikkuse ja vapruse, kindlameelsuse ja mehisuse eest, mis on isikkoosseisu juures ilmnenud lahingutegevuses isamaa ja riiklike huvide kaitsel relvakonfliktide tingimustes, võttes arvesse teeneid riigi kaitsevõime tugevdamisel.

Diviis loodi 1924. aastal. 1926. aasta juulis pärast Nõukoguse repressiivaparaadi Tšekaa looja Feliks Dzeržinski surma võeti isikkoosseisu koosolekul vastu otsus taotleda diviisile tema nime andmist. Nõukogude Liidu ühendatud riikliku poliitilise valitsuse (OGPU) otsusega see taotlus ka rahuldati.

„1930. aastatel kaitsesid diviisi sõjaväelased tähtsaid valitsuse objekte Moskvas, võitlesid banditismiga ning osalesid lahingutes valgesoomlastega,“ teatab Interfax.

1980. aastate lõpus ja 1990. aastate alguses täitis diviis eriülesandeid rahvustevaheliste konfliktide tsoonis Mägi-Karabahhis, Aserbaidžaanis, Ferganas, Leninakanis, Põhja-Osseetias, Inguššias ja Tšetšeenias.

Allikas: feedproxy.google.com

Kategooria lehele

Loading...