Õllevaatidega blokeeritud evakuatsiooniteed ehk päästeamet väisas Tartu meelahutusasutusi

teisipäev, 15. detsember 2015. a 14:20

8 0

Päästeameti Lõuna päästekeskuse inspektorid kontrollisid Tartus kokku 28 klubi, pubi ja baari. 15 asutuses oli kõik korras, kuid ülejäänud asustustest leiti tuleohutusnõuete rikkumisi. Üheksas kohas oli takistatud evakuatsiooniteedest läbipääs ning 3 juhul oli evakuatsioonipääs lukus, mis tähendab, et õnnetusel oleks inimeste väljapääs hoonest raskendatud.

«Tuleohutusnõuete täitmine, mille hulgas on ka evakuatsiooniteede vaba läbipääsu tagamine, on ettevõtjate igapäevane kohustus. Tuleohutusnõudeid tuleb enda ja kaaselanike ohutuse tagamiseks täita kogu aeg, mitte oodata inspektorite sekkumist ja sellega kaasnevaid karistusi,» ütles Lõuna päästekeskuse juhi asetäitja järelevalve alal Viljar Schmidt.

Esmakordse rikkumise puhul, mida oli võimalik viivitamatult kõrvaldada, piirdusid inspektorid selleks suulise korralduse andmisega. Raskemate ning korduvate rikkumiste puhul alustati väärteomenetlusi, mis tähendasid süüdlastele rahalisi karistusi. Reidi tulemusel määratud trahvid ulatusid 60 eurost kuni 800 euroni. Päästeameti järelevalveinspektorid jätkavad reidide korraldamist meelelahutusasutustesse, et tuleohutusnõuded oleksid täidetud ja külastajate ohutus tagatud.

Riia tänaval asuvas pubis Big Ben olid evakuatsioonitrepikoja ja korruste vahelised uksed fikseeritud avatud asendisse, evakuatsioonitrepikotta ladustatud õllekaste ja kiletatud kastides muid põlevmaterjale. Kuivõrd asutusest leiti sarnaseid rikkumisi juba mitmendat korda, siis määrati vastutavale isikule väärteomenetluse raames maksimaalne karistus 800 eurot.

Lossi tänaval asuvas Püssirohukeldris leiti evakuatsiooniteedel põlevmaterjali. Väärteomenetluse raames määrati trahv.

Küütri tänaval asuvas Hot Pot OÜ-s oli evakuatsioonitrepikotta ladustatud mööblit ning uksed korruste ja evakuatsioonitrepikoja vahel fikseeritud avatud asendites. Väärteomenetluse raames määrati trahv.

Küütri tänaval asuvas Rockibaar Undergroundis puudus ühel varuväljapääsu-uksel seest poolt võtmeta avamise võimalus ning ukse ette oli ladustatud õllekaste, balloone ja õlleankruid. Väärteomenetluse raames määrati trahv.

Pepleri tänaval asuvas Kotka Keldris oli hoone teine evakuatsioonitee saali poolt tähistamata ning seda oli kitsendatud õllekastidega ning sügavkülmikuga, mille vahele jäi käiguteed kõigest 42.5 cm. Väärteomenetluse raames määrati trahv.

Raatuse tänaval asuvas ööklubis Club Illusioon oli üks saalist väljapääs seest poolt lukustatud. Vaheruumi oli pandud suurtes kogustes õlleankruid ja -kaste, millega üks väljapääsu uksepool oli täiesti suletud ja evakuatsioonitee oluliselt kitsendatud. Veel leiti, et automaatse tulekahjusignalisatsiooni puldist oli isoleeritud 3 ala, kuid vastavad sissekanded ATS-hoolduspäevikus puudusid. Väärteomenetluse raames määrati trahv.

Ülikooli tänaval asuvas klubis Vabank olid tuletõkkeuksed sulguritest lahti ühendatud või fikseeritud avatud asendites erinevate vahendite abil. Tagumises evakuatsioonitrepikotta oli ladustatud bändimeeste pillikaste ja muid esemeid papist kastides. Väärteomenetluse raames määrati trahv.

Narva mnt asuvas ööklubis Atlantis olid tulekustutid kontrollimata. Inspektorid määrasid trahvi.

Turu tänaval asuvas ööklubis Cleo olid väljapääsutähised on väikesed ja valgustamata ning arusaamatu tähistusega. Trepikoja esimese korruse uksel puudusid tuletõkkeukse tunnused kuigi seal pidi olema tuletõkkeuks. Haldusmenetluse raames nõutakse ettevõtjalt ehituslike puuduste kõrvaldamist.

Kaunase pst asuvas klubis Club Gostys oli hoone siseses trepikojas esimesel korrusel evakuatsioonipääsu ukse kohale paigaldamata tähis. Teise korruse tuletõkkeuksel puudus sulgemisseade, mis tagaks ukse sulguvuse. Haldusmenetluse raames nõutakse ettevõtjalt ehituslike puuduste kõrvaldamist.

Rüütli tänaval asuvas baaris Trepp oli teist evakuatsioonipääsu kitsendatud toiduainete kastidega. Puuduse viivitamatuks kõrvaldamiseks anti suuline korraldus.

Küüni tänavala suvas baaris Pahad Poisid oli ühte evakuatsioonipääsu kitsendatud õllevaatidega. Puuduse viivitamatuks kõrvaldamiseks anti suuline korraldus.

Küüni tänaval asuvas Ristiisa Pubis oli evakuatsioonipääsu kitsendatud õllevaatidega. Puuduse viivitamatuks kõrvaldamiseks anti suuline korraldus.

Allikas: tartu.postimees.ee

Kategooria lehele

Loading...