Õiguskantsler riigikogule: välismaalasel peab olema õigus Eestis samasoolise parneriga kooselu registreerides elamisluba saada

pühapäev, 13. detsember 2015. a 15:08

6 1

Madise selgitab oma kirjas, et välismaalaste seadus annab õiguse taotleda elamisluba Eestis resideeruva abikaasa juurde elama asumiseks, kuid samasoolise kooselupartneri juurde elama asumiseks elamisluba anda ei saa.

"Inimeste võrdne kohtlemine kooselu võimaldamisel on nõutav nii Eesti põhiseaduse kui Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni järgi, mille täitmise kohustuse on Eesti endale võtnud. Kuna Eestis ei ole samasoolistel partneritel võimalik abielluda, ei ole neil erinevalt erisoolistest elukaaslastest võimalik astuda samme selleks, et täita välismaalaste seaduses sätestatud tingimusi koos elamise eesmärgil elamisloa saamiseks. Ühtki mõistlikku ega asjakohast põhjendust samasooliste kooselupartnerite taoliseks halvemaks kohtlemiseks ei ole," leiab Madise.

Kantsler lisas ka, et elamisloa õiguse kuritarvitamise vältimiseks on võimalik ja tuleb läbida põhjalik kontrollimenetlus kõikide taotlejate puhul.

Kui riigikogu otsustab asja menetlusse võtta, hakkab seda ilmselt arutama õiguskomisjon või põhiseaduskomisjon.

Allikas: delfi.ee

Kategooria lehele

Loading...