Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Kohtuasju jaotavat süsteemi omavoliliselt muutnud ametnik vallandati

neljapäev, 8. veebruar 2018. a 22:05
26 0
Kohtuasju jaotavat süsteemi omavoliliselt muutnud ametnik vallandati

Möödunud sügisel soovis kantseleijuht Kairit Mikkin head ja tegi kohtuniku töökoormuse vähendamiseks kohtute infosüsteemis paar muudatust. See päädis majasisese uurimisega ja jaanuaris vabastati Mikkin ametist. „Kohtupidamine ei pea mitte ainult olema, vaid ka näima õiglane,” oli põhimõte, millest kohtu juhtkond otsust tehes lähtus.

Lugu sai alguse ühest Harju maakohtu kohtunikust, kellele kohtute infosüsteem hakkas määrama liiga palju uusi kohtuasju, sest programmi algoritm nägi, et kohtuniku töökoormus oli võrreldes teistega olnud märkimisväärselt väiksem. Kantseleid juhtinud Mikkinile tundus, et programm on rikkis, ja ta võttis asja lahendamise enda peale. See oli viga.

Registrite ja infosüsteemide keskus on loonud süsteemi, mis jaotab kohtusse jõudnud kaasused kohtunike vahel juhuslikult justkui loteriiga. Süsteem saigi tellitud just selleks, et välistada igasugune kahtlus, nagu võiks kohtunikele kaasuste määramine olla kallutatud. Kõik peab olema juhuslik ja aus.

Allikas: epl.delfi.ee

Jaga sotsiaalsete võrgustike:

Kommentaarid - 0