Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Kasutatud autode hind tõusis ja autost lahti saamine võtab kauem aega

esmaspäev, 14. jaanuar 2019. a 9:32
63 0

2017. aastaga võrreldes tõusid nii automüügiettevõtete poolt pakutavate autode hinnad kui ka tavakasutajate küsitud hinnad ning seda nii keskmise kui ka mediaanhinna poolest.

Keskmine müügiks pakutavate autode hind tõusis 8371 eurolt 8932 eurole. Mediaanhind, millest siis pooled on odavamad ja pooled kallimad, kasvas aastaga 5250 eurolt 5600 eurole.

Samuti pikenesid keskmised müügiperioodid nii tavakasutajate kui ka automüügiettevõtete poolt pakutavate autode osas, mis olid vastavalt 52,3 päeva ja 73,6 päeva.

Portaali sisestatud kuulutuste arvu poolest mullu suuri muutusi võrreldes 2017. aastaga ei toimunud – kui tavakasutajate kuulutuste arv veidi langes, siis autopoodide aktiivsus jällegi natuke kasvas. Kokku sisestati 2018. aastal auto24 portaali 114 396 unikaalset kuulutust, millest umbes kaks kolmandikku moodustasid tavakasutajate omad.

„Autoturg tervikuna püsis 2018 väga tasakaalukana ja erinevalt mõnest muust sektorist buumi ilminguid ei esinenud. Endiselt tehakse kasutatud sõidukite omanikuvahetusi ligemale viis korda rohkem, võrreldes uute sõidukite ostmisega. Inimeste valikud on majanduslikult läbi kalkuleeritud ja järjest praktilisemad,“ ütles auto24 tegevjuht Margus Tomberg.

Allikas: arileht.delfi.ee

Jaga sotsiaalsete võrgustike:

Kommentaarid - 0